TEKNOLOJİ

Geleneksel olarak endüstriyel yağlar, ya tohumların mekanik preslenmesi ya da çözücülerle ekstraksiyon  yöntemi ile elde edilmektedir.

 Presleme işleminde tohumlar ezilerek yağları çıkarılırken önemli bir miktarda yağ da posada kalmaktadır.  Bu durumda ya posada kalan yağ ve çözülmeyen bileşenlerden vazgeçilecek, ya da posada kalan yağ ve bileşenlerin  tamamen çıkarılması için çözücü kullanılarak ikinci bir ekstraksiyon işlemi daha yapılmaktadır. 

Çözücü kullanılarak yapılan ektraksiyonlarda  genellikle  hekzan  kullanılmaktadır. Hekzan, nihai üründe, ciddi sağlık sorunları yaratan kalıntılar bırakmakta ve termal bozulmalara neden olmaktadır.

Bu nedenle geleneksel yöntemlerle elde edilen bitkisel yağlar güvenli olmayan gıda atıklarından kurtarılmak için rafine edilmekte, rafinasyon sırasında ise, değerli bileşiklerden bir çoğunu kaybetmektedir.

 Bu nedenle gıda endüstrisi, çevresel etkiyi en aza indirgeyecek, toksik kalıntıları azaltacak, yan ürünleri daha verimli kullanacak ve ayrıca besleyici , korunmuş orijinal bileşenlere sahip yüksek kaliteli ürünler elde edilebilecek süreçler aramaktadır.

 Bu arayış sonunda ortaya çıkan alternatif “Süperkritik akışkan ekstraksiyonu (SFE)”  olmuştur.

 SFE, kalıntı bırakacak çözücü gerektirmemesi, aromatik bileşiklerin korunması ve verimliliğinin yüksek olması gibi nedenlerle, doğal yağlar elde edilmesinde hızla yaygınlaşan alternatif yöntem olmuştur. Bu teknoloji kullanılarak elde edilen özler, yüksek verimde ve atık çözücü içermeyen, doğal ve saf ürünler olmaktadır.

 Tabia Botanik, ”SFE; Süperkritik akışkan ekstraksiyonu” ile doğal saf, yağlar ve ekstreler (özütler) üreten Ülkemizin ilk ve tek tesisidir.