Nasıl Üretiyoruz?

 

 Günümüz gıda ve kozmetik endüstrisi, her zaman çevresel etkiyi en aza indirgeyecek, toksik kalıntıları azaltacak, korunmuş orijinal bileşenlere sahip, yüksek kaliteli ürünler elde edebilecek süreçler aramaktadır.

Nihai ürünü kirletebilecek tehlikeli kimyasallar ve solventler kullanmadan, saf bitki özütleri  elde etme arayışında öne çıkan yöntem, “Süperkritik karbondioksit (SC-CO2) ekstraksiyonu”  yöntemi olmaktadır.

 Bu yöntemde yağları çözmek için, çok yüksek basınçlarda sıvı hale dönüştürülen karbondioksit (CO2) kullanılmakta, yağ elde edildikten sonra basınç düşürülerek  yeniden gaz formuna dönüşen  CO2  hiçbir kalıntı bırakmadan üründen uzaklaşmaktadır.

 CO2’in yüksek çözme gücüne sahip olması, zehirsiz olması, yanıcı olmaması, düşük proses sıcaklıklarında çalışılmasına izin vermesi, ekstraksiyon sonucunda ortamdan gaz olarak uzaklaştırılabilmesi, ekstrede çözücü kalıntısı bırakmaması, istenmeyen diğer yan ürünlerin oluşumunu engellemesi bu sistemin avantajlarını oluşturmaktadır.

 Dolayısıyla, çevre dostu bir çözücü olan karbondioksit (CO2) ile elde edilen  ekstrelerde solvent  ya da  toksik çözücü kalıntısı kalmamakta, süperkritik CO2 ekstraksiyonu, bitkilerin doğal özelliklerini koruyan yağlar/ekstreler elde etmenin etkili ve temiz bir yolu olmaktadır.

CO2 ekstraksiyonu  çevre üzerinde olumsuz bir etkisi olmayan temiz ve güvenli bir işlem olduğundan yeşil kimyaya bir örnek oluşturmaktadır.

 Bu yöntemle elde edilen bitki özleri mikrobiyolojik olarak sterildir ve doğal bileşenlerin tam spektrumu korunmaktadır.

 Bu özelliklerinden ötürü, SC-CO2 Ekstraksiyonu yöntemi çoklu doymamış yağlar, flavonoidler ve antosiyaninlerin elde edilmesinde en modern ve en etkili yöntem olmakta, süperkritik CO2 ekstraksiyonu gıda, kozmetik, farmakoloji ve diğer birçok endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. 

 Tabia Botanik ürünleri, fonksiyonel meyve çekirdeklerinin içlerinden ve tohumlardan Süperkritik Karbondioksit (SC-CO2) Ekstraksiyonu yöntemi ile solvent kullanılmadan doğal ve saf olarak elde edilmektedir.